لوازم چوبی

استند پروین
ابعاد ۳۵در۲۵ ارتفاع ۴۰الی ۴۴
جنس چوب روس وارداتی
پوشش با رنگ روغن سفید درجه یک