حوله لباسی

حوله تنپوش
جنس نخ پنبه
بسیار آبگیر و عالی
تنوع رنگبندی
بدون رنگ و پرزدهی تضمینی