طراحی و پخش روشویی

طراحی، ساخت و اجرای روشویی از جنس سرامیک، کورین، کوارتز و مارمونایت