143

سطل زباله و نیمکت

تولید و ساخت سطل زباله ونمیکت مناسب برای پارک و فضای سبز
تعداد ۵۰ عدد نیمکت و ۳۰ عدد سطل زباله آماده تحویل میباشد
۰۹۱۲۳۰۱۳۹۵۵

سطل زباله و نیمکت
فروشنده این محصول: