ساخت فروشگاه

مشاوره، برنامه ریزی وهدایت تحصیلی کلیه مقاطع

مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی، انتخاب رشته، ایجاد روشهای انگیزشی،آمادگی برای آزمونهای سرنوشت ساز مثل تیز هوشان وکنکور،آماده سازی انحصاری برای قبولی در رشته دلخواه و رتبه خاص به صورت VIP,حل مشکلات اخلاقی وچالش های روحی دانش آموزان،هدفگذاری، استعداد یابی، تعیین تست هوش و مسیر مناسب شغلی،وهزاران برنامه انگیزشی برای دلبندانتان در مرکز علمی آ زمای رشت با ن...

مشاوره، برنامه ریزی وهدایت تحصیلی کلیه مقاطع
فروشنده این محصول: