نهالستان سبزنگین مهدیزاده

نهالستان سبزنگین مهدیزاده در شهر میاندوآب، تولید و فروش نهال، تولید و فروش انگور مویز بیدانه و گردو ها بصورت عمده و خرده

اطلاعات بیشتر:

فروش گردو ژنوتیپ برتر پرفروشترین نهال در چندین سال اخیر ؟اصلاح شده.دیرگل.کاغذی.زودبازده فروش بصورت عمده و خرده.تولیدو فروش انواع نهالهای مثمروغیرمثمر.گردو.بادام.پسته.فندوق.انجیر.خرمالو.زردآلو.گلابی.گیلاس.آلبالو.سیب.آلوشرابی.هلو.شلیل.به.صنوبر.کاج.و غیره

چکیده:

پرورش تولیدوفروش انواع نهالهای مثمر و غیرمثمر

نهالستان سبزنگین مهدیزاده
قفسه ها