ساخت فروشگاه

فروش سماق درجه یک در گیلان

فروش سماق درجه یک در گیلان
سماق انواع متفاوتی دارد، به همین جهت است که بعضی از انواع سماق میوه هایی به رنگ قهوه ای و بعضی از انواع دیگر آن میوه هایی به رنگ قرمز دارند. طبیعتا ادویه حاصل از انواع مختلف گیاه سماق نیز رنگ هایی متفاوت دارند؛ برخی به رنگ قرمز و زرشکی و برخی به رنگ قهوه ای هستند.

فروش سماق درجه یک در گیلان
فروشنده این محصول: