باربری و اثاث کشی امیر بار مازندران

باربری و اثاث‌کشی در تمامی شهرهای استان مازندران با کارگران مجرب و حرفه ای، جابجایی اثاثیه در داخل شهر و استان و ارسال به تمام نقاط بهمراه بیمه و بارنامه.

اطلاعات بیشتر:

باربری در تمامی شهر های مازندران، اثاث کشی در تمامی شهر های استان مازندران.
جابجایی اثاثیه در داخل شهر و استان و ارسال به تمام نقاط کشور همراه با بیمه و برنامه.
ارسال کارگر برای تخلیه و بارگیری .
ارسال کامیون ، کامیونت ، نیسان و.....

باربری و اثاث کشی امیر بار مازندران

قفسه ها