عطاری دارچین در انزلی

ارائه دهنده انواع گیاهان دارویی با کیفیت روغنگیری از دانه های مختلف، آسیاب ادویه جات در حضور مشتری، کره گیری و ارده گیری

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 9:30 الی 13:30
از 17 الی 21:30

عطاری دارچین در انزلی
قفسه ها