ساخت فروشگاه

اثر کپی نمونه ای برای آموزش نقاشی از فیگور حیوان

ابعاد اثر : ۵۰ ×۸۰
تکنیک :رنگ و روغن
این اثر به خانم گودرزی آموزش داده شده است .

اثر کپی  نمونه ای برای آموزش نقاشی از فیگور حیوان
فروشنده این محصول: