ساخت فروشگاه

اثر نقاشی از مجموعه ی اصالت مادری

ابعاد اثر :۱۰۰×۱۲۰
تکنیک : اکرولیک و ترکیب مواد
سال:۱۳۹۳
این اثر در خانه ی هنرمندان ایران نمایش گذاشته شده و به فروش رفته است .

اثر نقاشی  از مجموعه ی اصالت مادری
فروشنده این محصول: