ساخت فروشگاه

آموزش کلیه تکنیک های نقاشی در شرق تهران

آموزش کلیه تکنیک های نقاشی در شرق تهران
⭕اثری از مجموعه ی روزهای خاکستری پاییز ۱۴۰۰ .
ابعاد اثر قطر ۶۰ . تکنیک :اکرولیک و ترکیب مواد
✅نمایش داده شده در گالری مورا

آموزش کلیه تکنیک های نقاشی در شرق تهران
فروشنده این محصول: