مجموعه آثار مهکامه

مجموعه آثار مهکامه

تعداد بازدید: 236

درباره مجموعه آثار مهکامه

آموزش کلیه تکنیک های نقاشی از مبتدی تا پیشرفته، رنگ روغن، آب رنگ، مدادرنگی، آموزش طراحی چره، پرتره، سبک های مدرن نقاشی و ...در تهران



مجموعه آثار مهکامه