ادوات کشاورزی برادران بیات

تولیدکننده انواع ادوات کشاورزی در طرح و سایز های مختلف. آسیاب چکشی، تولید آسیاب سنگی در ادوات کشاورزی برادران بیات و ارسال به سراسر کشور می باشد.

ادوات کشاورزی برادران بیات