ثبت رایگان
173

سرویس ادویه خالدار رنگی

🤗سرویس ادویه خالدار رنگی
🔹دارای درب واشردار
🔹اندازه استند 38 × 22 سانتیمتر
🔸سایز بانکه کوچک : ارتفاع بدون درب 10 و قطر 7 سانت
🔹سایز بانکه بزرگ : ارتفاع بدون درب 13 و قطر 10 سانت

قیمت محصول:
405,000 تومان
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
سرویس ادویه خالدار رنگی
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ