ثبت رایگان
  1. گیلان
  2. رشت
  3. پزشکی و سلامت
  4. روانپزشک
  5. کتاب تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط زوجین
199

کتاب تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط زوجین

این مجموعه شامل تاثیر عناصری همچون عوامل شخصیتی ،اقتصادی،فرهنگی،شناختی و آسیب ها ی روانی اجتماعی بر تعارض زناشویی می باشد

کتاب تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط زوجین
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ