ساخت فروشگاه
150

خدمات مشاوره ای کلینیک آریان با مشاوره آنلاین

درمان انواع اختلالات:
افسردگی اضطراب وسواس پنیک
خانواده درمانی
زوج درمانی
مداخله در طلاق
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره فردی
درمان سوگ و شکست عاطفی
مشاوره کودک
مشاوره تحصیلی
آموزش مهارتهای زندگی
بخش کارگاههای مرکز: برگزاری کارگاههای تخصصی روانشناسی برگزاری کارگاههای عمومی برگزاری کارگاههای نقد فیلم برگزاری دوره های کتابخوانی

خدمات مشاوره ای کلینیک آریان با مشاوره آنلاین
فروشنده این محصول: